Measurement I 如何量身 – MétaFormose

Measurement I 如何量身

{English}

*胸腰臀B.W.H是英文簡稱bust/waist/hips  

------------------------------------------------------------------------------------

量腳訂製 

訂做除了須提供一般穿鞋尺寸以外  必須另外提供裸腳腳長以及腳圍   測量方式如下